Kalite Politikamız.

Şirketin tüm kaynaklarını kullanarak müşteri beklentilerini en üst seviyede karşılayacak hizmeti sağlamak, yerli ve uluslararası rekabetçi piyasalarda söz sahibi olmak ve çalışanlarında kalite bilincini yerleştirmek temellerine dayanmaktadır. 

Anahtar Teslim Proje, İş Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetleri ile ilgili Kalite Yönetim Sistemi kapsamında; 

  • Kalite yönetim sistemimizin, ISO 9001 standardının ve yasal mevzuatın gereklerini yerine getirecek şekilde kurulması, dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, 
  • Faaliyetlerimizi ilgilendiren tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uyulması, 
  • Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması, 
  • Verilen hizmetlerin, müşteri memnuniyetini amaç edinerek; nitelikli ve sürekli gelişen bir ekip ile en ekonomik şekilde verilmesinin sağlanması, 
  • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi, 
  • İnovatif yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesidir.